Voorschriften Corona (COVID-19)

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen.

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

- voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

- blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

- blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen

24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten

- blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,

moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact

- houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen

tot en met 12 jaar)

- hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

- ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet

- was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden

- was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

- douche thuis en niet op de sportlocatie

- vermijd het aanraken van je gezicht

- schud geen handen

- kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.


  • Niet meer dan 5 personen bij de huurschoenen en uitgifte materialen
  • Kinderen kunnen zo nodig de baan op geholpen worden door 1 ouder
  • Geen toeschouwers toegestaan